UAB „DELANO“ nuotolinės prekių pirkimo taisyklės

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios nuotolinės prekių pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra skirtos asmenims, įsigyjantiems prekes (toliau – Prekės) UAB „Delano“, juridinio asmens kodas 125542554, adresas Ozo g. 25, Vilnius, tel. +37065907244, el.p. delano@delano.lt (toliau – Pardavėjas) priklausančioje internetinėje svetainėje cancan.lt (toliau – Pirkėjas). Prieš vykdant Prekių užsakymą internetinėje svetainėje ar telefonu, Pirkėjas turi atidžiai perskaityti Taisykles ir įsitikinti, kad jas suprato. Užsakydamas Prekes telefonu, laikoma kad Pirkėjas su Taisyklėmis sutiko. Prieš užbaigdamas užsakymą internetinėje svetainėje Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekių užsakymas yra negalimas.

1.2. Pardavėjas gali bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant internetinėje svetainėje cancan.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Įsigyjant alkoholinius gėrimus, pirkėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs dvidešimties metų. Savo amžių Pirkėjas patvirtina internetinėje svetainėje atlikdamas užsakymą, o užsakant telefonu – žodžiu. Alkoholinių gėrimų perdavimo metu Pirkėjas privalo pateikti asmens dokumentą, liudijantį jo amžių.

1.4. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo iš Pirkėjo pusės.

 

2. PIRKĖJO ASMENS DUOMENYS

 

2.1. Pirkėjas gali įsigyti Prekes Pardavėjo internetinėje svetainėje cancan.lt tiek užsiregistruodamas, t.y. įvesdamas savo registracijos vardą ir registracijos metu jam suteiktą slaptažodį, tiek ir nesiregistruodamas Pardavėjo internetinėje svetainėje.

2.2. Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.

2.3. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

2.4. Pirkėjas, užsisakydamas Prekes, tiek registruojantis, tiek ir nesiregistruojant, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie internetinės svetainės duomenis. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie piktavališką jo prisijungimo duomenų atskleidimą/naudojimą turi apie tai informuoti Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą užblokuoja Pirkėjo prisijungimą. Dėl pakartotinio Pirkėjo registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

 

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimą ir apsaugą dalyvaujant lojalumo programoje rasite čia: Privatumo pranešimas.

 

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

 

3.1. Pardavėjo užsakymo patvirtinimas SMS žinute, Pirkėjui pateikus užsakymą prieš tai susipažinus ir sutikus su šiomis Taisyklėmis, yra prilyginamas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui. Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas Prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias Prekes priimti, o Pardavėjas jas pristatyti svetainėje cancan.lt nurodytomis sąlygomis (salygos).

3.2.  Užsakymai priimami kiekvieną dieną bet kuriuo paros metu, tačiau vykdomi tik restoranų darbo metu. Užsakant Prekes, Pirkėjas gali iš anksto pasirinkti pristatymo laiką, kitu atveju Prekės pristatomos kaip galima greičiau.

3.3. Užsakymo metu pirkėjas gali rinktis atsiėmimo restorane būdą. Tokiu atveju vartotojas  iš pateiktų pasirinkimo variantų pasirenka, restoraną, kuriame norės atsiimti maistą, ir atsiėmimo laiką.

3.4. Pardavėjo sprendimu, gali būti taikoma minimali užsakymo suma, apie kurią Pardavėjas praneša internetinėje svetainėje cancan.lt. Atsiimant Prekes pasirinktame restorane, minimali užsakymo suma netaikoma. 

3.5. Užsakymas gali būti atšauktas skambinant Cancan.lt svetainėje nurodytu numeriu ne vėliau kaip po 5 minučių nuo užsakymo pateikimo.

3.6. Po užsakymo atlikimo Pirkėjas gauna SMS žinutę su užsakymo patvirtinimu ir apytiksliu Prekių pristatymo laiku. Pristatymo laikas preliminarus, nes jį gali įtakoti nuo Pardavėjo nepriklausantys veiksniai - oro sąlygos, eismo spūstys ir pan.

3.7. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Pirkėjas atsiskaito už Prekes ir jas gauna.

 

4. APMOKĖJIMO IR PRISTATYMO TVARKA

 

4.1. Prekių kainos nurodytos internetinėje svetainėje yra jau galutinės, t.y. jose jau įskaičiuoti įstatymu numatyti mokesčiai.

4.2. Pirkėjas pats gali atsiimti Prekes pasirinktame restorane. Tokiu atveju pristatymo mokestis netaikomas.

4.3. Mokestis už pristatymą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo. Plačiau apie pristatymą ir jo kainas skaitykite čia.

4.4. Pirkėjas už užsakytas Prekes atsiskaito vienu iš šių būdų: išankstiniu būdu per Paysera.lt sistemą; mokėjimo kortele pristatymo metu (tik Vilniuje); grynaisiais pinigais užsakymo pristatymo metu. Atsiimant Prekes restorane, atsiskaityti galima iš anksto per Paysera.lt sistemą, banko kortele, įmonių mokėjimo kortele, Cancan dovanų kortele ar grynaisiais pinigais atsiėmimo metu.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas Prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima atsakomybės kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.

4.6. Jei Pirkėjo nėra užsakymo metu nurodytoje Prekių pristatymo vietoje ir per penkias minutes nuo užsakytų prekių pristatymo atvykimo Pirkėjas neatsiliepia užsakymo metu nurodytu telefono numeriu po trijų pristatymą atliekančio kurjerio bandymų susisiekti, Pardavėjas gali atšaukti pristatymą ir iš Pirkėjo gali būti pareikalauta sumokėti visą Prekių užsakymo kainą.

 

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

5.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų.

5.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, kai: Užsakęs Prekes Pirkėjas vėluoja atsiskaityti; užsakymas yra pateiktas netikslus ar neteisingas (neteisingai nurodytas telefonas, neteisingai nurodytas pristatymo adresas, Pirkėjas neatsiliepia į skambutį, neatidaro durų);  Pirkėjas bent kartą yrą neatsiskaitęs už Prekes arba atsiuntęs užsakymą pažeidžiant šiose Taisyklėse nustatytą tvarką ir reikalavimus.

5.5. Jeigu pardavėjas anuliuoja užsakymą 5.4. punkte nustatyta tvarka, įsipareigoja apie tai informuoti Pirkėją.

 

6. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

6.1. Pirkėjas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

6.2. Kas kartą atliekant Prekių užsakymą Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine svetaine, nekenkti jos stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę atlikti užsakymą internetinėje svetainėje ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.4. Pirkėjas visus skundus bei neatitikimus dėl Prekių turi pateikti tiesiogiai pardavėjui per 24 val. nuo užsakymo pateikimo laiko (el. paštu, telefonu). Pardavėjo atsakingas asmuo, išnagrinėjęs kreipimąsi, susisiekia su Pirkėju per 1 darbo dieną.

6.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

 

7. KITOS NUOSTATOS

 

7.1. Griežtai draudžiama be raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti UAB „DELANO“ esančią informaciją.

7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Jūsų krepšelis

Krepšelis tuščias